Witamy na naszym blogu finansowym!
Znajdziesz u nas wiele przydatnych informacji finansowych.

Archiwum: ◊ Marzec, 2010 ◊

• sobota, Marzec 06th, 2010


Analiza techniczna to metody wyceny i oceny spółki, polegające na różnych wykresach cen notowanych w różnym okresie czasu. Oprócz ceny bardzo ważnym elementem jest obrót, jest to wartość akcji, jakie znalazły nowych właścicieli. Podpierając się wykresami, analitycy tworzą dane i próbują przewidzieć przyszły kurs akcji.
Analiza fundamentalna polega na badaniu wyników finansowych firmy, zbadaniu jej zysków czy wysokości jej zadłużenia. Sprawdza się również płynność finansową oraz przepływy kapitału. Upraszczając analityk techniczny to artysta a fundamentalny to rzemieślnik. Hossa to okres wzrostu cen akcji, jest to tak zwany rynek „byka”. Przeważnie trwa od kilku lat nawet do kilkunastu. Nie oznacza to, że akcje drożeją codziennie. Zdarzają się kilkudniowe czy nawet kilku miesięczne okresy spadku cen. Taki okres spadku cen, nazywamy korektą. Zazwyczaj długi okres hossy kończy się bessą. Jest to sytuacja odwrotna do bessy, czyli notowania spadają. Również jak w przypadku bessy nie jest to cały czas spadek tylko w dół, również zdarzają się wzrosty. Również nazywane korektą, jak widać z korektą mamy do czynienia zarówno w bessie jak i hossie.
Gdy na giełdzie jest hossa, spółki próbują wyciągnąć od inwestorów dodatkowy kapitał dla siebie.

Zdecydowanie taniej jest wyemitować nowe akcje na rynek niż zaciągać kredyt w banku czy emitować obligacje. W takiej sytuacji firmy oferują nową emisję akcji, są one oferowane w atrakcyjnej cenie i z tak zwanym prawem poboru. Prawo poboru oznacza, że jeżeli posiadaliśmy stare akcje mamy pierwszeństwo do zakupu nowych akcji. Przez krótki okres na giełdzie również można zakupić prawo poboru, dzięki temu nawet osoby nieposiadające akcji firmy mogą skorzystać na nowej emisji. Dopiero po dopuszczeniu i zarejestrowaniu nowej emisji akcji, może ona dołączyć na giełdę. Okres od momentu, gdy zapłacimy za nową akcję do jej debiutu na giełdzie może wynieść nawet kilka miesięcy.
Dywidenda jest to część wypracowanego przez spółkę zysku, która jest wypłacana akcjonariuszom. O wypłacie dywidendy musi zadecydować WZA, uchwalają oni zarówno wielkość jak i to czy w ogóle zostanie wypłacona.

Na WZA ustalany jest także dzień wypłaty. Dywidendy zazwyczaj wypłaca się nie częściej niż raz w roku, i dotyczy ona okresu poprzedniego roku księgowego. Wartość, jaką możemy otrzymać z dywidendy zazwyczaj mieści się w przedziale 0,2-10% wartości akcji.

• poniedziałek, Marzec 01st, 2010


Akcje i obligacje to papiery wartościowe, główna różnica między nimi to ryzyko oraz uprawnienia dla osoby posiadającej dany walor, obligacje są bezpieczne. Akcja jest to udział w firmie, dają nam prawo do wypłaty dywidendy (zrealizowania zysku spółki), posiadając akcje możemy uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. Obligacja jest dowodem pożyczki, którą właściciel udzielił emitentowi obligacji, może to być Skarb Państwa, gmina lub firma. Obligacja daje nam prawo do otrzymania kapitału wraz z odsetkami lub otrzymania wartości nominalnej w przypadku, gdy nabyliśmy obligacje z dyskontem. Akcje i obligacje są notowane na giełdzie.
Notowanie ciągłe i fixing.
Większość spółek na giełdzie jest notowana w ten pierwszy sposób, transakcje mogą być zawierane w dowolnym momencie podczas trwania sesji na giełdzie. Niewielka część notowanych spółek jest obecna w fixingu. Ta metoda pozwala zwierać transakcje 2 razy dziennie o godz. 11.15 i 15.00, akcje ich można również nabyć podczas dogrywki.

Zlecenia można składać pomiędzy godzinami fixingu, jednak realizacja następuje tylko w wyznaczonych godzinach.
Wycena spółek
Spółki mają rożne ceny, ale wcale nie jest tak, że jak akcja jednej spółki kosztuje 1 z a drugiej 700 zł to ta druga jest droższa. Cena odnosi się do zysków generowanych prze spółkę, wypłaconych dywidend czy wartości księgowej.
Podział akcji
Czasem się zdarza, że spółka decyduje się na podział swoich akcji, zazwyczaj celem takiego działania jest zwiększenia dostępnej ilości akcji w obrocie. Dzięki takiemu zabiegowi zwiększa się płynność akcji, to znaczy zwiększa się ilość zawieranych transakcji. Wytłumaczymy to na przykładzie, jeżeli posiadamy w portfelu 200 akcji firmy XXX i wyceniane są one na 10 zł, po przeprowadzeniu splitu 1:5 to po takim zabiegu będzie miał 1000 akcji, wartości 2 zł. Tak naprawdę wartość portfela będzie dalej taka sama. Przy takim zjawisku dosyć często występuje efekt psychologiczny, ponieważ jest po splicie większy popyt, a wynika to z dwóch przyczyn akcje są tańsze, więc łatwiej znaleźć nabywców w drobnych inwestorach, osoby, które nie są zorientowane w tym, że był, split myślą, że akcje tak drastycznie potaniały.